המשמעות והצורך בלימוד גמרא

י"ח בטבת תשס"ח, י"ב בשבט תשס"טשאלה 1:

האם ניתן לומר שהמשמעות והצורך בלימוד הגמרא אף לאותם שלא הולכים להוראה או לדיינות זה היכולת שלנו עפ"י המו"מ המנוהל בגמרא לקבל כלים וצורת חשיבה של שכל אלוהי?

(ואם זה נכון האם המהר"ל אומר את זה?)

וכן הכניסה לעולם האסוציאטיבי של חז"ל דרך לימוד הגמרא מקנה לאדם הלומד דפוסי התנהגות ודרכי חשיבה לבחון את המצבים גם בעולם שלנו עפ"י שכל של תורה ובכך להגיע לחסידות במעשים?


תשובה 1:

1. כן.

2. לא יודע.

3. כן.שאלה 2:

למה לומדים גמרא?


תשובה 2:

כדי לרכוש את הזהות היהודית.