מידת התפארת

י"ח בטבת תשס"ח

שאלה:

מידת יעקב – תפארת. מה המשמעות המעשית של מידה זו? אם ניקח לדוגמא את מידת החסד והגבורה, שבלשון המדוברת ניתן אולי להבין מבחינה מסוימת איך הם באים לידי ביטוי בעולם שלנו.


תשובה:

היופי שבאיזון.