חנוכה - מה אנחנו חוגגים?

י"ח בטבת תשס"ח

שאלה:

ב"למהלך האידאות בישראל" כתוב שמה שהרווחנו מתקופת בית שני הוא פיתוח התושב"ע - הדתיות הפרטית.

יוצא מזה שמה שהרמב"ם כתב "וחזרה מלכות לישאל יתר על 200 שנה..." זה בסה"כ האמצעי לפיתוח התושב"ע, ללא ערך עצמי.

אם המלכות הייתה רק אמצעי לפיתוח התוש"ע - לכאורה הוא לא היה אמצעי כ"כ טוב, הורדוס הרג את כל החכמים וכדו'.

האם יש ערך עצמי למלכות (שהייתה רק לשעתה)? אם כן - מהו?

ולסיכום - על מה בדיוק אנחנו חוגגים את חג החנוכה?


תשובה:

מלכות של כהונה מעודדת דקדקנות הלכתית ומלכות של הורדוס מעודדת את ההתמקדות בטהרה הפרטית מתוך מאיסת הפוליטיקה. יש ערך עצמי למלכות בשל היותה קידוש השם לעיני כל העמים. ואכן את נצחון המונותיאיזם יש לזקוף להד של מלכות בית חשמונאי. אנו חוגגים את חזרת המלכות לישראל והארתה הגדולה בהסטוריה. "ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך".