חלומו השני של יוסף

י"ח בטבת תשס"ח

שאלה:

לא הבנתי מה רוצה יוסף לומר בחלומו השני? הרי הבנו את הכונה כבר מהחלום הראשון.


תשובה:

בראשון הוא קבע שההכרח הכלכלי יביא את האחים להשתחוות לו. בשני הוא מצרף את אביו (השמש והירח ביחד הם יעקב) למשימה אידיאלית לשיטתו של הפיכת בני יעקב לכוכבים המאירים את אפלתם של הגוים.