החסידות והחוויה הדתית

י"ח בטבת תשס"ח

שאלה:

החסידות, השמה דגש על חווית הדבקות האישית של האדם בקב"ה. מנגד, הרב בשיעורים רבים הזכיר את החוויה הדתית כמושג שלילי וככלל, הרב הסביר שמאז הסתלקות הנבואה, אין לנו כ"כ מושג על מה אנחנו מדברים כשאנו מדברים על אלוהים. הרב קוק במאמר ייסורים ממרקים מסביר את הטעות בפנייה אל עצמות האל, אך נראה שבחסידות יש פנייה ישירה אל הקב"ה.

מתוך הדברים רציתי לשאול את הרב שתי שאלות:

1) מהי החוויה הדתית שהרב מתנגד לה?

2) האם צריך לחפש את הדבקות ולחתור אחר חוויות רוחניות כחלק מעבודת ה'?


תשובה:

1) החויה הדתית כשאינה באה על רקע ההתגלות היא שורש הפגאניות: "קום עשה לנו אלוהים".

2) תורת החסידות על חווייתיותה הינה המשך של היהדות. כשלא שוכחים את זה, ברכה מרובה בה.עי' "דרך התחיה" בריש מאמרי הראיה.