הרמב"ן על עץ הדעת

ט"ז בטבת תשס"ח

שאלה:

האם נכון הדבר כי לפי הרמב"ן בחטאו של האדם נתחדשה בו יכולת הבחירה? אם כן - מה היה ייחודו ביחס למלאכים ושאר הבריאה? כיצד חטא, שהרי אין לו בחירה? ועוד - מה היה התפקיד אותו הועיד לו הקב"ה, בהעדרה של בחירה בין טוב לרע/אמת ושקר?


תשובה:

עיין בהערת הרב שעוועל במהדורתו לפירוש הרמב"ן על בראשית ב,ט.