פרשנות תנ"ך, זהר

ט"ו בטבת תשס"ח

שאלה:

1. אני רוצה ללמוד את הנביאים והכתובים. על איזה ספר פרשנות אתה ממליץ?

2. מה זה אומר שספר הזוהר הוא הפירוש האמיתי של התורה שבכתב? מה זה אמיתי? מה מעמד הפרשנות של חז"ל? איך עלינו להתייחס אליה?


תשובה:

1. מצודות, אברבנאל.

2. הכוונה שהוא משחזר בצורה מושגית את החויה של ימי הנבואה. שאר הפרשנויות הן ההשלכה לתקופתנו של תכנים שהיו בעלי משמעות חווייתית אחרת בשעת נתינתם.