לימוד גמרא לפי תורת ארץ ישראל

ט"ו בטבת תשס"ח

שאלה:

הרב קוק מתייחס במספר מקומות לנושא תורת ארץ ישראל, באיגרת צ"ו הוא כותב בצורה מפורשת שגם בנגלה צורת הלימוד צריכה להיות אחרת מאשר בחו"ל, עצם הסברות, הפלפולים, הכל מלמעלה למטה וכו' וכו'. מה דעת הרב בנושא, האם צריך ללמד ככה גמרא? ואם כן, מדוע כמעט בכל הישיבות שחורטות על דגלם שהם הולכות בדרכו של הרב קוק לא מלמדים בכלל בצורה כזאת?


תשובה:

כך צריך ללמוד וללמד ולא כולם עדיין הכשירו את עצמם לכך.