יין שנשאר פתוח כל הלילה, מה דינו?

ט"ו בטבת תשס"ח

שאלה:

יין שנשאר פתוח כל הלילה, מה דינו?


תשובה:

טוב שלא לשתותו אך אין לאוסרו בהחלט, מלבד לקידוש (אא"כ היה במקרר).