מעשה דינה - תושבי שכם כתלמידי אברהם

ט"ו בטבת תשס"ח

שאלה ותשובה (תשובת הרב באותיות מודגשות):

בשעור לספר בראשית אמרת כי שכם היא עיר של תלמידי אברהם (מה עם ברית המילה? הוא עזב אותם שם בדרכו לבית אל טרם נצטוה על המילה. תלמידים בדרך כלל מחקים את רבם אפילו בלי פקודה מפורשת). והנה בא נכדו וממשיך דרכו, יורש הארץ יעקב אבינו. הרי שמועות מעברות מהר מאוד (על מעשה לוט ידעו מהר, הרי אברהם אבינו הצטרך להתרחק), והם לא יכלו לא לדעת מי הוא. הם צריכים לשמוח לתת מתנות, לכבד, לפי חז"ל קיבלו את הוראותיו, שכן תיקן להם מטבע שווקים ומרחצאות. אך אנו רואים מעשה קניין, אונס ונסיון טיוח. למה אברהם אבינו לא לימדם נימוסין? לימדם, אבל יש יצר הרע. האם זה בגלל מידת החסד שהיתה הצד החזק של אברהם אבינו ואצלם יצא כדבר שלילי, ואם היו תלמידי יצחק אבינו היו הורגים (האם היו ליצחק תלמידים או שרועי צאן שלו הם הם התלמידים)? עשו הוא התלמיד.