שיעורים של הרב אורי שרקי - מערכת השעות

אלול תשפ"ב - יום הכיפורים תשפ"ג

(פרט לימי א'-ב', ט"ז-י"ז באלול בהם לא יתקיימו שיעורים בארץ)עדכון: כ"ח באב תשפ"ב

שיעורים מיוחדיםיום א', א' באלול, 20:00 - הפנתאיזם במשנת הרב קוק - בית הרב.

יום א', כ"ב באלול וז' בתשרי - על חג הסוכות ושמחת תורה - מכון אורה צרפתיות.שיעורים נוספיםשפה\הערות נושא מקום שעה יום
בנים הלכות תשובה לרמב"ם מכון מאיר 18:30 א
ההשתתפות בשיעור מותרת רק באישור הרב, על פי בקשה אישית. על מנת לקבל אישור יש לפנות ישירות לרב. ספר "שני לוחות הברית" לרבי ישעיהו הלוי הורוביץ (השל"ה) רח' גבעת שאול 11,
י-ם
21:15 א' (ח' באלול)
בנים ספר "נתיבות עולם" למהר"ל מפראג מכון מאיר 12:15 ב
לכל הציבור ספר "נפש החיים" לרבי חיים מוולוז'ין בית כנסת "ישורון", רח' המלך ג'ורג' 44, ירושלים 10:15-11:00 ג (לא בערב יום הכיפורים)
בנות הלכות תשובה לרמב"ם מכון אורה 14:00 ג (החל מי' באלול)
בנים ספר "אורות הקודש" לראי"ה קוק מכון מאיר 16:30 ה
בנים ספר "אורות" לראי"ה קוק מכון מאיר 17:30 ה
בנים שו"ת עם הרב מכון מאיר 18:30 ה
לכל הציבור שיעורים מיוחדים לחודש אלול בית כנסת "ישורון", רח' המלך ג'ורג' 44, ירושלים 20:30 ה
לכל הציבור סוגיות במחשבת ישראל ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 7:35 ו
לכל הציבור ספר "עין איה" (שבת ב') לראי"ה קוק ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם אחרי מנחה שבת
לכל הציבור ספר ויקרא ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 7:10-7:20 א-ה