תרומת איברים, השתלת איברים, כרטיס אדי

כ"ב בניסן, ט' באייר תשס"ז, י"ב בתשרי, י' בטבת תשס"חשאלה 1:

האם מותרת תרומת איברים להצלת חיי אדם?


תשובה 1:

בתנאי שהתורם מוגדר כמת על פי ההלכה, ולשם הצלת יהודי כשהתורם יהודי.שאלה 2:

בהרצאתו על זכויות האדם העלה הרב שאלה (ללא מענה) האם ישראל כמדינה יהודית ואור לגויים צריכה לקיים בכלל קשרים עם סין בשל איברים הנלקחים מאזרחים סינים שמוצאים להורג.

האם הדבר מונע גם מהפרט לעבור השתלה בסין כשיתכן שמקור האיבר מהוצאה להורג, ולמרות שסכנת חיים נשקפת לו באם לא יושתל עקב מספר התרומות הנמוך בארץ?


תשובה 2:

פורסם בעיתון שהרב אלישיב אסר את ההשתלה גם במקרה של פיקוח נפש. הלכה למעשה, צריך לשאול פוסק בשעת מעשה.שאלה 3:

האם עליי לבטל את הכרטיס אדי שלי (הכולל סעיף איש דת לבחירת המשפחה) כפי ששמעתי שיש שאוסרים לתרום אברים בצורה זו, האם יש דרך טובה יותר?


תשובה 3:

אתה יכול לציין את איש הדת הספציפי שאתה סומך עליו.שאלה 4:

מה דעתו של כבוד הרב בענין כרטיס אדי, איך לנהג הלכה למעשה?


תשובה 4:

טוב לחתום על כרטיס אדי עם התניה שהטיפול יהיה על פי הוראותיו של רב פלוני דוקא.