לשם יחוד

ב' בכסלו תשס"ח

שאלה:

נכון כשאומרים "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה" אין הכונה שהקב"ה והשכינה נפרדים אלא ליחוד שאין יחדות כמוהו?


תשובה:

הכוונה היא שהמגמה האלוהית המתגלה בכללות הבריאה, המכונה "קודשא בריך הוא" מתאחדת עם המגמה האלוהית המתגלה בכנסת ישראל, הנקראת "שכינתיה".