"וימלאו ימיה ללדת..."

כ"ח בחשון תשס"ח

שאלה:

'והנה' : הבעת התפעלות או משהו לא צפוי. אבל הרי נאמר לה כבר שיהיו לה תאומים! מי מתפעל כאן ועל מה?

כאשר מלאו ימיה ללדת, התאומים בחוץ (ולא בבטן)! (האם בזמן חבלי הלידה דווקה היא מאובחנת כנושאת תאומים בבטנה? מה החשיבות של אבחנה זו טרם הלידה?)

היה צריך אולי להיות כתוב: וימלאו ימי הרותה או הרתה. מה זה 'ימיה ללדת'? הם 'ימיה'? האם היא קובעת מתי היגיע זמן הלידה?


תשובה:

וימלאו ימיה שילדה לתשעה חודשים ולא לשבעה למרות הקושי לשאת תאומים מתרוצצים. הפליאה על שנשארו בבטנה ולא יצאו. תואם את דברי חז"ל על שהיו מבעטים לצאת.