למה יצחק מספר לעשו שיעקב לקח את ברכתו?

כ"ח בחשון תשס"ח

שאלה:

מדוע יצחק מסכסך "כביכול" בין עשו ליעקב? אחרי שעשו בא לקבל את הברכה ויצחק מודיע לו שלא זו בלבד שהוא לא מתכון לחזור בו מברכתו ליעקב, אלא הוא ממשיך ומאשים את יעקב על כך שבא במרמה ולקח את ברכתו של עשו. היה עליו לקחת את האחריות על עצמו ולא להאשים את יעקב ולהגביר את הסכסוך בינהם.


תשובה:

יתכן שרצה להראות לעשו שלא ראוי לנהוג בדרכי מרמה כפי שהיה רגיל, כי סופו של רמאי שירמוהו.