צדיק, רשע, שלמות, השתלמות

כ"ח בחשון תשס"ח

שאלה:

1. אם על פי דרך הטבע בנו (או ביתו) של רשע יוצא צדיק, הרי הדרך היחידה לבטא את עצמיותו של בן כזה היא להיות רשע? על זה נאמר אבות אכלו בוסר?

2. השלם מוליד ברואים משתלמים ששואפים אלי השלם שפריו הוא ברואים משתלמים? איפה סוף המעגל?

3. אם אני מרוצה מההשתלמות שלי אזי אני שלם? אם אני שלם דבק בי המוות?


תשובה:

1. לא. הוא יכול להיות צדיק במידה ההפכית, כגון יצחק שהוא צדיק של מידת הדין בעוד שאביו צדיק של מידת החסד.

2. סוף המעגל באין סוף, שכולל את ההשתלמות ואת ההשתלמות באחדות סינתטית.

3. כן.