"אז מה אם הרב אמר?!"

כ"ח בחשון תשס"ח

שאלה:

הרבה פעמים שאני מדבר עם חילונים ואני אומר הרב קוק אמר כך או ר' נחמן אומר כך וכ"ו... אז אני מקבל תגובה כגון: אז מה אם הרב כך? מי אמר שהוא צודק? בגלל שהוא אמר איזה הנחת יסוד זה אומר שאני צריך לקבל אותה? הטענות האלה באמת קשות לי מה אני לעצמי ולו?


תשובה:

טענתם של אלה צודקת. אם אין הרבנים סמכות בעיניהם, מדוע שיקבלו את דבריהם רק על יסוד סמכותם ללא שכנוע?