מידת פרישות

כ"ו בחשון תשס"ח

שאלה:

מדוע אנו מלגלגים על מנהגי הפרישות של הנוצרים למרות שיש במסילת ישרים שער שלם שעוסק בפרישות?


תשובה:

הפרישות בנצרות היא מבחינתם אידיאל, ביהדות היא כלי זמני כדי להינצל מהרע עד שמגיעים לקדושה, ואז אין יותר צורך בה כמבואר במסילת ישרים פרק כ"ו.