האם כל האנשים הם צאצאים של אדם הראשון?

כ' בתמוז תשס"ו, כ"ב באב תשס"ז, כ"ג בחשון תשס"ח, ט"ז בניסן תשס"ט, ז' באדר, ח' באלול תש"ע, כ"ג בניסן תשע"השאלה 1:

באחת השיעורים כבודו אמר שלא מן הנמנע שלפני האדם הראשון היו אנשים אחרים,מעניין מאד מה המקור לדבר הזה. בשיעור הסברתה שאפשר ללמוד את זה מהפסוק המדבר על קין - והיה כל מצאי יהרגני.

תשובה 1:

המקור בזוהר ויקרא דף י' ע"א.שאלה 2:

באחד מהשיעורים בספר הכוזרי הרב הזכיר את דברי הזוהר הקדוש שלא כל הנבראים הם צאצאי האדה"ר. ואנני מבין איך זה מסתדר עם סיפור המבול, הרי כולם מתו ורק נח ובניו נשארו שהוא צאצא האדה"ר. יוצא שכולם כן צאצאי האדה"ר?

תשובה 2:

זה אומר שהמבול לא היה על כל הארץ.שאלה 3:

אני לומד תקשורת ובאחד השיעורים טענה המרצה שיש ציורים על קירות וסימנים על כלים מלפני 50,000 שנה. מה טענת הרב על העניין, האם היה אדם מלפני כ"כ הרבה שנים ומה עם הסיפור המקראי?

תשובה 3:

היו אנשים לפני אדם הראשון. זוהר ויקרא י' ע"א.שאלה ותשובה 4 (תשובת הרב מודגשת):

יש לי שאלה נוספת - משיעורים שונים של הרב ששמעתי באתר של מכון מאיר עולה שייתכן שאדם הראשון איננו באמת ראשון מבחינה ביולוגית, והוא ילוד אישה כמו כל אדם אחר - אלא שהתורה מדברת רק על הקשר בין ה' והאדם ולכן כל מי שהיה לפני תחילת הקשר - לא רלוונטי.

האם הרב אכן אומר כך? (והאם יש מקורות בנושא). אכן כך אני אומר. המקור המאכזי באורות הקודש חלק ב במדור על התעלות העולם.

אם כן - איך הנ"ל מסתדר עם דברי הרמב"ם בספר מורה נבוכים: "לכן האמינו הצאביה... הם טוענים שאדם הוא איש שנולד מזכר ונקבה כשאר האנשים, אבל מרוממים אותו... הם משקרים שקרים מגוחכים מאוד", כת הצאבה סברו שהעולם קדמון ושאדם נולד ממי שקדם לו ללא שום התחלה למין האנושי. דבריהם המגוחכים הם על התכונות של אדם וחוה.

ועם דברי החבר בספר הכוזרי: "הכוזרי: ואיך תחלש האמנתך במנין לבריאת העולם על ידי מה שיספר על אנשי הדו כי יש להם מסורות ומנהגים הקימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים? אמר החבר: דבר זה היה מחליש את האמנתי אלו היתה לאנשי הדו במנין זה שיטה מקבלת או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלקת ...". האמונה ההודית היא שיש הסטוריה אנושית קדומה מאוד לפני אדם הראשון. מה שאני אומר לעומת זה הוא שמה שקודם לו אינו ראוי להיכלל בשם היסטוריה.

וכן קצת הלאה מדגיש את חשיבות ראשונותו של אדם כראשון האנשים: "לא היה בכך משום פגם באמונתנו שעולמנו זה נתחדש רק לפני זמן מסוים ושראשוני האנשים בו היו אדם ונח". זה ראיה לשיטתי.שאלה 5:

ראיתי שיעור של הרב באתר מכון מאיר בו הרב אמר שהאדם הראשון לא היה הראשון אלא אף מוכרח מהפסוקים שהיו "בני אדם" עוד לפניו.

שאלתי היא, לפי זה, למה הוצרך הקב"ה לכל מה שמתואר בתחילת ספר בראשית- בריאת האדם מן האדמה ומיקומו בגן עדן? למה לא היה ניתן ל"הכניס" נשמה לאחד מבני האדם שהיו פה בעולמנו?

תשובה 5:

זה בדיוק מה שמתואר בתורה בבראשית ג, כא.שאלה 6:

שאלה אודות שיעורי הרב על ספר הכוזרי אשר לריה"ל, מחזור ה'תשס"ה:

במקומות מסוימים בשיעוריו של הרב נאמר שככל הנראה היו אנשים לפני אדה"ר והנה בשיעור 37 אומר (וכפי הנאמר בפסקה צה) שלאדה"ר אין טבור כי הוא לא נולד, או שאין לו לא אם ולא אב... האמנם? ומה היא באמת כוונת העניין שאם היו אנשים לפני אדה"ר איך כל זה מסתדר? יש להוסיף לכך את דברי רש"י בבראשית על גירוש קין מלפני ה' ונתינת הסימן בו שאנשים לא היו שם לפגוע בקין ולכן הסימן היה להגון עליו מפני חיות הארץ.

תשובה 6:

אמנם ריה"ל ורש"י סבורים שלא קדמו אנשים לאדה"ר אבל אין כל מניעה עקרונית לקבל זאת, כדעת הרב קוק על פי הזוהר. גם לפי דעה זו, שהיא גם דעתי הדלה, עדיין האמירה שאין לאדה"ר טבור ראויה להיאמר מאחר ואין לו הורים אנושיים כשלנו, והוא המושלם הראשוני כאדם, או שמדובר על הזהות התיאורטית של האדם, כפי שהיא בעולם הרוחני (גן עדן) ובאה לידי ביטוי בשושלת הסגולה.שאלה 7:

כיצד יש להתייחס לממצאים שמראים שהיו בני אדם עוד לפני האדם הראשון?

תשובה 7:

סביר ביותר.