תאריך חורבן בית ראשון

י"ט בחשון תשס"ח

שאלה:

באחד השיעורים בספר הכוזרי הרב הזכיר כי שנת חורבן בית ראשון היא 586 לפני הספירה האם הרב יכול לפרט איך הגיע למניין זה?


תשובה:

זה מה שמקובל לומר בספרי ההסטוריה. זה מנוגד לדעת חז"ל שבית שני עמד 420 שנה. בעוד שלפי ההסטוריונים הוא עמד 600 שנה, בהתבסס על הכרונולוגיה היוונית של מלכות פרס.