השכל והתורה

כ"ח בתשרי תשס"ח

שאלה:

בספר הכוזרי מבואר שהיהדות מקבלת את מעמד הר סיני ויחד עם זה את האמונה שלאלוה אין גוף. מאחורי קביעה זו עומדת ההנחה שחלילה לאל מהיות דבר אחד בתורה שסותר את מה שמוכח במופת שכלי. לעומת זאת הרב זצ"ל באורות התשובה מסביר שאת שאלת הבחירה והידיעה לא ניתן לפצח מאחר שהסתירה קיימת רק במוגבלות המחשבה שלנו ואילו הקב"ה שברא את קטגוריות המחשבה שלנו איננו כפוף להן ואצלו א"כ הכל מיושב. לכאורה הדבר עומד בסתירה חזיתית לנאמר בכוזרי, ויותר מזה, הרב זצ"ל בעצמו כותב בכמה מקומות בגנות האמונה שאין השכל מסכים לה? אם הרב יכול לסדר לי את הסוגיה בצורה מורחבת מעט אשמח מאד.


תשובה:

הכוזרי סבור שקטגוריות החשיבה מוחלטות. אבל יש מה שיותר חזק אפילו מהשכל, וזה העובדות. אלא שעדיין אין בכוח העובדה לסתור את השכל, אלא להכריח את החכמים להמציא "תחבולה דקה" על מנת לקרב אל השכל מה שהיה רחוק לפני העובדה. גם רבי יהודה הלוי מקבל את קיומו של מישור שהוא "מעל השכל" כשם שהנס הוא "מעל הטבע". לעומתו סבור הרב קוק (אולי בהשפעת הקאנטיזם) שגם קטגוריות החשיבה ברואות, כך שתחום הדברים הסותרים את השכל מצטמצם אצלו לשני הפכים בנושא אחד אצלנו, אך לא אצל הבורא.