חז"ל על אנטומיה

כ' בתשרי תשס"ח

שאלה:

האם דברים מדעיים בגמרא - למשל שקנה הנשימה מתפצל ל-3 והרי אנחנו יודעים שהוא מתפצל ל-2 ועוד - האם אפשר להגיד שזו טעות? הרי משה קיבל את שתי התורות מסיני? ואם אפשר להגיד שזה טעות איפה עובר הגבול שאנו יכולים להגיד שזה טעות וזה לא?


תשובה:

אע"פ שאיני בקיא באנטומיה, לא נראה שחכמים טעו בדבר שניתן לראות מדי יום ביומו כשמנתחים בהמה. סביר לפרש את דבריהם אחרת. אין מניעה לומר שחכמים טעו במדע, כפי שכותב הרמב"ם במורה נבוכים על יסוד הגמרא בפסחים, אבל בדרך כלל דבריהם, אם נאמרו בהלכה מכוונים להערכה סובייקטיבית של המציאות שהיא הקובעת להלכה (עי' מאמר "מחלוקת במציאות" בס' לנתיבות ישראל להרצי"ה קוק), ואם באגדה, הינם רמזים לסודות עליונים ולא לידיעה מדעית כרמח"ל באדיר במרום.