למה ללמוד מקצועות חול?

י"ח בתשרי תשס"ח

שאלה:

רציתי לשאול למה בעצם אנחנו יכולים/צריכים ללמוד מקצועות חול (מתימטיקה, פיזיקה וכו')??? הרי הכל נמצא בתורה! אז למה לנו ללמוד את כל המקצועות האלה! איזה ערך יש בזה מלבד זה שזה יעזור לי למצוא עבודה???


תשובה:

אי אפשר לדעת את ה' בלי לדעת את עולמו. ואם נקבל את טענתך שהכל כתוב בתורה, יוצא שהכל תורה, והחול בכלל, מה שמבואר הביטול.