נבואה כאידיאל

ט"ז בתשרי תשס"ח

שאלה:

א. הרב תמיד מדבר על הנבואה כמצב אידיאלי, בעצם פיסגת שאיפתנו כאומה. אך משום מה התקופה הנ"ל מצטיירת בתנ"ך כתקופה קשה, רוב מלכי ישראל היו רשעים, הנביאים ברחו והסתתרו האם לזה אנו מייחלים?

ב. האם ניתן לומר שהמטרה הראשית של היהדות היא נבואה (התקשרות של האלוהים אל האדם)?


תשובה:

א. מהר"ל בנצח ישראל פרק ד מבאר שכאשר השכינה שורה יש התעצמות של כוחות החיים המביאה לידי העבירות החמורות. כל הגדול מחבירו וכו'.

ב. .כן. אל האדם - כאומה דווקא