לימוד אמונה מהש"ס

י"ג בתשרי תשס"ח

שאלה:

האם אפשר ללמוד אמונה מהש"ס? אם לא אבקש מהרב שיביא את מקורותיו. וכן רבי יהודה הלוי האם למד קבלה חוץ מהש"ס?


תשובה:

בדיוק כמו שאפשר ללמוד הלכה מהש"ס ואעפ"כ אנו נדרשים לספריהם של גדולי הדורות. ריה"ל היה מקורב לקבלה, כפי שהוכיח זאת רבי אליהו בן אמוזג בספר טעם לשד.