האם יש בעיה לשים רגל על רגל בבית כנסת או בית מדרש?

י"ב, ט"ז, כ' בתשרי תשס"ח

שאלה 1:

האם יש בעיה לשים רגל על רגל בבית-כנסת או בתפילה?


תשובה 1:

כן, בעיקר לספרדים.שאלה 2:

האם מותר לשים רגל על רגל בבית המדרש או בבית בעת לימוד תורה?


תשובה 2:

לא בבית המדרש. כן בבית.שאלה 3:

האם תוכל להסביר מה הביעה לשים רגל על רגל בבית-כנסת או בתפילה? ומה המקור?


תשובה 3:

א. דרך ארץ. שלא לשבת לפני ה' כבבית קפה.

ב. כך מנהגם של הנוצרים בבית תיפלותם.