תכלת בציצית

י"ב בתשרי תשס"ח, כ"ב בטבת תשס"ט, כ"ד בטבת תשע"א, ו' בטבת תשע"ב, ט"ז בתשרי תשע"ג, כ"ח בכסלו תשע"ד



שאלה 1:

האם לדעת הרב יש להטיל תכלת בציצית. אם אפשר לתת טעם לכך?

תשובה 1:

הטיעונים בעד הזיהוי המוצע (ארגמון קהה קוצים) משכנעים, כך שסביר שזו אכן התכלת. אך אי אפשר לחייב עד שתהיה הסכמה רחבה.



שאלה 2:

האם יש עניין לקשור תכלת בציצית? אם כן, איזה תכלת עדיפה (ראדזין או התכלת החדשה)?

תשובה 2:

כן. החדשה.



שאלה 3:

מה דעת הרב בפתיל תכלת?

תשובה 3:

ארגמון.



שאלה 4:

ראיתי תשובה באתר שכתבת שאכן צריך ללכת עם תכלת. מה לגבי הטיעון שאם זה לא הפתיל תכלת האמיתי זה מעכב את הגאולה והתכלת האמיתי יתגלה רק כשיגיע המשיח?

תשובה 4:

אין שום מקור לכך שזה מעכב את הגאולה. וגם לא פוסקים הלכות על פי הפחדות.



שאלה 5:

איך לדעת הרב יש לקשור את פתיל התכלת?

תשובה 5:

אין מסורת אז כל אחד יעשה כפי שנראה לו. אני מקבל אישית את הפתיל כדעת הרמב"ם משום שממקורות של תורת הקבלה משמע כמוהו, אבל לגבי הקשירה אין לנו דרך להכריע.



שאלה 6:

1. האם אני יכול ללבוש ציצית (טלית קטן) עם חוטי התכלת?

2. האם אני יכול לקשור את הציציות לפי שיטה: 10-5-6-5? או שיש שיטה עדיפה אחרת?

ראיתי שהרב ענה על השאלות באתר אבל רציתי לדעת יותר לפי מנהגי יוצאי קונסטנטין אם יש מנהג מיוחד.

תשובה 6:

1. כן.

2. אפשר.