למה ה' לא אמר לנביאים להוכיח את העם על שורשי החטאים?

י"ב בתשרי תשס"ח

שאלה:

הרב מסביר באורות שהנביאים לא יכלו לרדת לשורשי החטא והוכיחו את ישראל על הכללים - החטאים הגלויים, וזה משתלב בדברי הגמ' שלא בירכו בתורה תחילה. דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים, למלאכים ולא ידעו עד שפירשו הקב"ה - מה הגורם הראשוני להידרדרות - שלא בירכו וכו'.

שאלה: הנביאים התנבאו על פי ה' וקיבלו דרכו מה לומר ובמה בדיוק להוכיח את העם. למה ה' לא אמר לנביאים להוכיח את העם על שורשי החטאים ורק הדריכם לעסוק בתוצאות של שורש זה?


תשובה:

כי הנבואה חלה לפי כוחו של הנביא, מלבד משה. הירידה לפרטים דורשת כישרון נפשי הפוך מזה של הנביאים.