ברכה על הלל בראש חודש - מנהג מרוקו

ט"ז באלול תשס"ז

שאלה:

1. האם לפי מנהגי מרוקו מברכים על הלל כל ראש חודש 'לקרוא את ההלל'?

2. האם עושים זאת גם כשאר מתפללים יחיד?

3. במידה ומברכים, האם מברכים גם את הברכה שחותמת את ההלל?

4. האם כשמתפללים עם אשכנזים אני יכול להתכוון לצאת בברכה של השליח ציבור (שהוא אשכנזי)?


תשובה:

1. כן.

2. לא.

3. החזן.

4. לא, כי הוא לא מתכוון להוציא אותך ידי חובה, על כן עליך לברך בעצמך.