אמירת סליחות בלילה

י"ב באלול תשס"ז, י"ב בתשרי תשס"ח

שאלה 1:

האם יש להתיר אמירת סליחות בלילה (אחרי השעה שתים עשרה וחצי)?


תשובה 1:

אפשר. האידיאל של הסליחות הוא להשכים, כלשון הפוסקים. לכן הטוב ביותר הוא לישון מוקדם ולקום אחרי שינה. עם כל זה יש מקום להתחשב באילוצים של בני אדם ומי שקשה לו אחרת יוכל בדיעבד גם לבוא לסליחות שאחרי חצות גם אם זה סוף היום מבחינתו.שאלה 2:

הבנתי שעדיף להגיד סליחות בבוקר. אם אני חוששת שלא אקום בבוקר, אפשר להגיד גם בלילה וזה יהיה תקין?


תשובה 2:

אין לומר סליחות בצחילת הלילה אלא אחרי חצות.