המהר"ל מפראג והגולם

כ"ט באב תשס"ז

שאלה:

1. האם המהר''ל באמת יצר גולם כדי שישמור על הקהילה היהודית

2. והאם הגולם באמת קם על יוצרו??

3. ואיך זה מסתדר לנו עם האמונה היהודית בקב''ה שהוא לבדו יכול ליצור אדם\יצור וליפוח בו חיים??

4. האם יש בידי כל רב גדול ככל שיהיה את הכוח לברוא?


תשובה:

אמנם המקור על יצירת הגולם הוא מזוייף אבל יש גם מסורת בעל פה על כך מדור לדור בקהילת פראג. גם אם לא התרחש אצל המהר"ל, יש לנו עדויות על גדולי ישראל אחרים שעשו גולם. אינני יודע המה מקור ל"אמונה היהודית" שציינת.