אין מוקדם ומאוחר בתורה?

כ"ח באב תשס"ז

שאלה:

אומרים שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אז מדוע בכל זאת אנחנו רואים סדר כרונולוגי בתורה? והרמב"ן תמך יותר בעניין שרק מתי שצריך בשביל מטרה מסויימת יש את הכלל של "אין מוקדם ומאוחר בתורה" ולעומתו רש"י דוקא בא בגישה הפוכה שנוגדת את הרמב"ן שאני פחות מסכים איתה מה דעתך?


תשובה:

אתה שואל וגם עונה בעצמך, שיש בזה מחלוקת רש"י ורמב"ן. דוקא אני נוטה יותר לדעת רש"י, כי בכל המקומות שבהם רמב"ן חולק עליו, יש שם נושא לפני נשוא, שהוא הוראה על עבר מוקדם. עם כל זה סדר הבאת הדברים בתורה הוא כדי שתיווצר גם שיטת רמב"ן.

הרב יהודא אשכנזי זצ"ל דייק שאמנם אין מו"מ בתורה אבל יש מו"מ בספר תורה.