ביטוי "ועל דרך האמת" בפירוש הרמב"ן על התורה

כ"ב באב תשס"ז

שאלה:

כל מקום שרמב"ן כותב "ועל דרך האמת", האם איני יכול להבין הדברים אם אינני מקובל?


תשובה:

לא אם אתה לא מקובל אבל אם לא למדת יסודות מפי מי שראוי לכך.