קבר שמואל

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

האם קבר שמואל המצוין היום הוא קבר שמואל האמיתי? מדוע לערבים יש שם מסגד,מהו נחשב להם?


תשובה:

זה לא קבר שמואל. כשהצלבנים כבשו את הארץ והרגו כל מה שעמד בדרכם, פגשו ברמלה יהודי שאמר שלא יהרגוהו והוא יראה להם את קברו של שמואל ברמלה (שהם זיהו בטעות בתור הרמה). העלו את העצמות שמצאו וקברום בנבי סמואל. אח"כ העמידו הערבים שם מסגד מפני שהם מכבדים את כל הנביאים.