מגדל בבל וטובת האומה

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

מה ההבדל בין "פרוייקט מגדל בבל" בו היחיד כפוף לבניית המגדל לבין האידיאל של "טובת האומה" אליו היחיד היהודי כפוף?


תשובה:

ההתחברות לכלל חושפת את האני שלי בכל היקפו. הרצון לחיות את עצמי לבדי בלי קשר לכלל הוא סוג של פחד מפני הגודל האמיתי שלי, ומתוך כך אינני מגלה את כל עצמי. מגדל בבל ביקש למחות את זהות היחיד על ידי העמדת רעיון הכלל לעומת היחיד.