שאלות על פרשת אמור

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

בספר ויקרא, פרק כ"א, פסוק י"ז - "ויאמר ה' אל משה אמר... ואמרת...".

1. מה הבדל בין "ויאמר" ל"וידבר"?

2. למה דווקא פה "ויאמר ה' " ולא "וידבר ה' "?

3. למה הציווי על משה הוא "ואמרת" ולא "דבר"?

4. בפסוק ח' ישנה הנחיה כללית אל העם כיצד להתייחס לכהנים. איך זה מסתדר עם כך שנאמר למשה בפסוק א' לאמר לכהנים ולא לעם?

5. בפסוק י"א "לאביו ולאמו לא יטמא" בעוד שבפסוק ב' "כי אם לשארו הקרב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו". למה לא צוינו בפסוק י"א כל שאר הקרובים שצוינו בפסוק ב'?

5. בפסוק כ"ד "וידבר משה... ואל כל בני ישראל". למה דבר משה אל כל בני ישראל למרות שנאמר לו רק לכהנים (פסוק א') ולאהרון (פסוק י"ז)?


תשובה:

1. ויאמר הוא לשון רכה, וידבר לשון קשה.

2-3. בפניה של משה שעניינה לבאר את מעלת הכהונה אין צורך בסמכותיות יתרה.

4. המצוה לכבד את הכהנים מחייבת גם את הכהנים עצמם.

5. אפילו לאביו ולאמו שחייב בכבודם לא יטמא, קל וחומר לאחרים. מה שאין כן לעיל שהיה צריך דוקא להתיר להיטמא.

6. כל ישראל כהנים מבחינה מסוימת בתור "ממלכת כהנים" (שמות י"ט).