ר' אליעזר, ר' עקיבא וקבלת דבר אמת שאמר אפיקורוס

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

שמעתי שיעור של הרב על ספר נצח ישראל ובו שמעתי (מה ששמעתי מהרב פעמים נוספות) שהרב אומר שמה שהאפיקורסים באוניברסיטה אומרים יכול להיות נכון, אך הם מבינים שזה אפיקורסות, וזה אינו נכון. שאלתי איך דברי הרב יסתדרו עם הדברים האיומים שאמר רבי עקיבא לר"א במסכת ע"ז ט"ז-י"ז? כאשר ר"א כמעט נהרג ע"י ההגמון וניצל בצורה מבישה כשההגמון חשב שר"א מודה בע"ז, אמר לו ר"ע: "שמא מינות בא לידך והנאך, ועליו נתפסת". ואכן כך היה, שר"א שמע "וורט" ממין, לכאורה "וורט" נכון ור"א נהנה ולכן נענש.


תשובה:

נענש כי קבל את הדבר בגדר דבר תורה ולא בתור דבר חכמה.