רשימת נשיאי השבטים בפרשת מסעי

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

בפרשת השבוע בסוף פרשת מסעי (פרק ל"ד פס' טז-כב) מופיעים שמותם של האנשים שנבחרו להנחיל את הארץ, ראשית הסדר שבו הם כתובים שונה מכל הפעמים האחרות (יהודה שמעון בנימין...), מדוע?? שנית - בשלושת השמות הראשונים מוזכר רק שם ה"מנחיל" כאשר בשאר השמות מופיע התואר "נשיא". האם שלושת הראשונים (לשבטים יהודה שמעון ובנימין) אינם נשיאים?? אם כן מי היו הנשיאים?? ואם הם לא נשיאים מדוע לא הנשיאים מובילים את השבט לנחלתם בארץ ישראל? אם זאת מאחר ואינם ראויים להנחיל את שבטם מדוע הם בכלל נשיאים? למה לא מחליפים אותם בשלושה הראויים??


תשובה:

בספר מי השלוח מנה 16 מקומות שבהם נמנו שבטי ישראל בתורה כנגד 16 שבחים של אמת ויציב. בדוק שם כנגד איזה שבח זה כתוב ויתברר לך. (אני כעת רחוק מביתי ואין אצלי ספר מי השילוח). אולי בשלשת השבטים האלה לא היה נשיא כלל כי לא הגיעו בני השבט להסכמה על מי שיעמוד בראשם. ביהודה כי לא רצו באותה שעה לקבוע מי המשפחה שתייסד את המלוכה בבוא הזמן. בשמעון כי נפסלו כולם מלהעמיד נשיא בעקבות מעשה זמרי. בבנימין מפני הענוה, כי מידת בנימין היא השתיקה.