המילים "חטאה" ו"עונה" בפרשת שלח

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

בפרשת שלח לך מופיע בסוף הפרשה (פרק טו פס' כז-לא) שתי מילים אשר מופיעות ללא מפיק ב-ה' 1) פס' כ"ח "בחטאה" 2) בפס' ל"א "עונה בה". מה משמעות המילים הנ"ל ללא מפיק בפשט (אני לא מכיר מילים כאלו בעברית ללא מפיק)? והאם ישנה משמעות נוספת ע"פ הדרש?


תשובה:

חטאה ועונה הן צורות פיוטיות לעוון וחטא. על דרך המות המותה.