ברכת "השיבנו"

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

לאורך כל ברכת "השיבנו" בתפילת העמידה, מתקיים העיקרון של לבקש מהשם יתברך שיעשה בשבילנו חזרה בתשובה - "השיבנו...קרבנו...והחזירנו בתשובה שלמה לפניך...". הכיוון הזה לא מתיישב אצלי עם ההבנה שחזרה בתשובה מתחילה ורצופה לכל אורכה בבחירה ועשייה ומאמץ אישיים של האדם. אתה רוצה - תשוב, תתקרב, ותחזור בתשובה שלימה. מדוע כביכול הפניה לקדוש ברוך הוא שיעשה למעננו את המלאכה?


תשובה:

הבקשה היא שתשובתנו המתחילה בנו, תוביל אותנו לתורתך ולעבודתך.