אוצר בית דין והיתר מכירה

ד', ו' בתמוז, ב', כ"ב באב תשס"ז, ט"ו בטבת תשס"חשאלה 1:

האם יש עדיפות לקנות מהיתר מכירה מאשר "אוצר הארץ"? מהי?

לכאורה עדיף אוצר הארץ כדי לאפשר לחקלאים להחמיר - האם אני צודק?

תשובה 1:

אוצר בית דין אינו אפשרי תמיד, וגם אינו מועיל לתוצרת יצוא. אוצר בית דין אינו מועיל לדעת הרמב"ם. אוצר הארץ עוד לא החליטו מה יעשו שייגמר המלאי, אם לשווק מהיתר מכירה או מיבוא (!). התר המכירה מבוסס היטב על ידי גאוני ישראל.שאלה 2:

ישנם הרבה פתרונות לשנת השמיטה כגון:אוצר בית דין, היתר מכירה וכו'. בפשט של התורה כתוב שכל מטרת שנת השמיטה היא להיטיב עם העניים ולעזור להם ועל כן יש להפקיר את הקרקע. שאלתי היא האם אנחנו איננו מפספסים את העקרון האמיתי של השמיטה? כי לא משנה איזה פתרון יש היום זה בטח לא מטיב עם העניים כי בכל מקרה הפירות והגידולים בשנת השמיטה יותר יקרים משנה רגילה וכך יוצא שבמקום לעזור לעניים שנת השמיטה מקשה עלהם.איך הפתרונות הרבים של היום מסתדרים עם הפשט בתורה?

תשובה 2:

זה לא מסתדר.שאלה 3:

לאור תשובה 1 - האם להצטרף לאוצר הארץ או להמתין עד שיחליטו לגבי היתר מכירה כשייגמר המלאי? אם לא אוצר הארץ, האם יש מי שמארגן רכישה והפצה של היתר מכירה?

תשובה 3:

הם מציעים גם היתר מכירה למעוניין.שאלה 4:

1. מהן הבעיות העיקריות ב"אוצר בית דין"?

2. מדוע היתר המכירה עדיף על "אוצר בית דין"?

3. מהן המקורות בפוסקים להיתר המכירה?

תשובה 4:

אוצר בי"ד לא הוזכר ברמב"ם למרות שזה כתוב בתוספתא ואולי זה אומר שאינו פוסק אותו להלכה. כמו כן יש קושי לשמור על קדושת הפירות בציבור הרחב. גם אסור לייצא אותו. וגם צורת הביעור הנהוגה, דהיינו ההפקרה, אינה כדעת הרמב"ם הסובר שצריך לבערו מן העולם. היתר המכירה מיוסד על ידי גדולי ישראל, ומסייע בידי כל החקלאים בארץ. לדעת הרמב"ן מכירה לזמן מותרת. המקורות ב"ספר השמיטה" מאת הרב י.מ.טוקצ'ינסקי בהוצאת מוסד הרב קוק.שאלה 5:

1. האם יש להצטרף לאוצר הארץ למרות שהצהירו שבחנויות שלהם לא יהיה לפני פסח "היתר מכירה" אלא רק אוצר בית דין, מצעים מנותקים וגידולים באיזור הערבה?

2. לפי מה שהבנתי דעתם של אוצר הארץ היא שהיתר המכירה הוא לא לכתחילה אומנם הוא מיוסד על גדולי ישראל ו"מי שרוצה להסתמך על ההכשר של הסופר (היתר מכירה) שיסתמך אך לאכול פירות בקדושת שביעית זו המצוה לכתחילה ולכן אנחנו מתקדמים לאוצר בית דין".(לפי מה שהבנתי גם הפתרון של "מצעים מנותקים" עדיף אצלהם על פני היתר המכירה). מהי דעתו של הרב על דברהם?

תשובה 5:

1. להצטרף, מסיבות חינוכיות. טוב לפתח את תודעת השמיטה.

2. איני סובר שאוצר בית דין הוא טוב יותר, ולו רק משום שהוא שנוי לכאורה במחלוקת רמב"ם ורמב"ן. אם מדברים על אידיאל השמיטה, אז הרצוי הוא שהחקלאי לא יעבוד אלא ילמד תורה.שאלה 6:

אני סומך על התר מכירה כדעת הרב בנושא. אך מה אני עושה בסעודת הודיה (נולדה לנו בת) שחלק מהמוזמנים אוכלים רק אוצר בית דין חלק מהם רק יבול נכרים? (כמו כן סלט התר מכירה זול הרבה יותר מסלט אוצר בית דין).

תשובה 6:

ציין על המאכלים את מקורם.