שכר המצות ומלאכים

כ"ג בתמוז, ט"ו באב תשס"ז

שאלה 1:

אומרים שכל המצוות והתפילות זה בשבילנו, כדי שנעלה ברמה הרוחנית, וגם נקבל שכר בסופו של דבר... ושה' לא צריך את זה, ואנחנו לא מתפללים בשבילו בגלל שחסר לו ח"ו משהו. אבל איך זה מסתדר עם זה שמצד שני המלאכים מהללים את ה' וכמו שיש בתפילה בברכות של קריאת שמע וכו', ובשאר חלקי התפילה (בקטעים מסוימים) והרי המלאכים לא יקבלו על זה שכר, ולא שום דבר אחר... וה' גם לא צריך את זה, אז למה הם צריכים להלל את ה'?


תשובה 1:

המלאכים הינם ביטוי לרוממות האלוהית, ולכן אינם פועלים לקבלת שכר, כמו שגם הכוכבים אינם מצפים לשכר על זה שהם מאירים.שאלה 2:

לא הבנתי בקשר למלאכים מדוע הם צריכים להלל את השם יתברך, אולי הוא צריך אותם בכל זאת? ואז הוא כן חסר ח"ו...


תשובה 2:

ישנן מטרות בהויה שאינן קשורות באופן החלטי לעבודת האדם ובכלל זה שירת המלאכים, אבל אין בכך כדי להורות על חיסרון.