עץ פרי בשטח שעומד לבניה

ט"ו בתמוז תשס"ז

שאלה:

שטח שעומד לבניה ויש בו עצי פרי. מה צריך לעשות ובמיוחד לפני שנת השמיטה אולי יש בעיה מיוחדת?


תשובה:

אין לעקור את העצים באופן ישיר על ידי יהודי. אלא יש לעקור על ידי גוי או לייבש אותם על ידי מניעת אור ומים. אין להכשיר את השטח באופן שנראה כהכנה לפעולה חקלאית. להתראות בהקדם.