הספר "בין אור לחושך" מאת הרב וולפא

ח' בתמוז תשס"ז

שאלה:

נתקלתי בכתבות ומאמרים בנוגע לספר הנ"ל ורציתי לשאול:

1. מה דעת הרב לגבי הספר "בין אור לחושך" והגישה ששולל את אתחלתא דגאולה והערך של המדינה המקובלים לפי תפיסת הרב קוק ומנסה לטעון שהרב קוק התכוון אחרת?

2. הרב וולפא הוא חבדני"ק משיחיסט שטוען כי הרב קוק לא התכוון למה שתלמידיו מבינים בנוגע לגאולה ולציונות ולמדינה ומתיימר לשרש אותן לפי הרבי מלובביץ' וגם כאילו לכוונת הרב קוק הנכונה.ראיתי תגובות שמראות שאחרי ההתנתקות השפיע לא מעט על דתיים לאומיים בראיית הנושאים.מדוע אין התייחסות לכך של תלמידי ברב קוק?

3. איך ייתכן שחבדניק מתיימר להבין תורת הרב קוק יותר מתלמידיו ובנו? בכלל השם יומרני כאילו השקפתו אור והאחרת חושך...? כל זה מטיעונים רציונליים של דם המאמין שהרבי חי והוא המשיח ונשיא הדור??


תשובה:

1. דעתי שלילית.

2. תלמידי הרב קוק הרבו להתייחס למשמעות ההתנתקות בבמות שונות. מומלץ לעיין באורות עמ' קמב, יג, ובעמ' קס, ו.

3. הוא באמת לא יכול.