בניית בית המקדש

ח' בתמוז תשס"ז

שאלה:

האם ממשלת ישראל מחויבת היום להקים מקדש? אם כן, כיצד היא יכולה לעשות זאת ללא מי נידה? מה התנאים שצריכים להתקיים כדי שיחול חיוב לבנות הבית, ועל מי החיוב?


תשובה:

לפי פשוטם של דברים נראה כדעת אלו הסבורים שממשלת ישראל מחויבת לבנות את המקדש. אך אין זה מציאותי לדרוש זאת ממנה כעת. בנית המקדש יכולה להיעשות בטומאה כי טומאה הותרה בציבור. חיוב הבניה היא על כלל ישראל דרך מוסדותיו השלטוניים.