הרמב"ם על מחלוקות בין גדולי התורה

ח' בתמוז תשס"ז

שאלה:

שמעתי פעם בשיעור כלשהו באינטרנט של מכון מאיר על כך שהרמב"ם סובר שבמחלוקות בהלכה ובכלל בין גדולי תורה, אז אחד מכוון אל האמת והשני טועה. איך זה מסתדר עם "אלו ואל דברי אלוקים חיים"?


תשובה:

הכוונה היא שיש מקום לסברה של זה ולסברה של זה. אך כוונת התורה היתה רק כאחד מהם.