"להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות"

ד' בתמוז תשס"ז

שאלה:

"להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות" - למה בבוקר חסדך ולמה אמונה בלילות?


תשובה:

בבוקר מקבלים את החיים במתנה, זה חסד. במהלך היום עובדים כדי להצדיק רטרואקטיבית את המתנה. בלילה לא רואים ולכן מאמינים.