דקדוקים בכוונות

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

הרב בשיעור בפרקי אבות הסביר שחכמה שאין לה נפק"מ היא חסרת תועלת. האם אין יסודות חשובים ודקדוקים בהבנת צורת התגלות האלוקות, אלוקות בכלל וכנסת ישראל שצריך ללמדם כדי לדעת ליחד את ה' במחשבה ואין להם שום צד מעשי?


תשובה:

כל הדקדוקים בכוונות הם שרידי הנבואה בצורה של חכמה, ונפקא מינה לקראת התחדשות הדיבור הנבואי במהרה בימינו.