פרישות וקדושה

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

א. צפיתי בשיעורך "מהות הקדושה" ואשמח אם הרב יפרט לי את הגבול בין הפרוש לקדוש כלומר, איך אני יכול לדעת מתי לעבור מעבודת הפרישות לעבודת הקדושה?

ב. האם הקדושה היא מדרגה הכוללת את כל הוויתו של האדם או שמא היא מושגת בפרטים פרטים? כלומר, האם יכול להיות שאדם יהיה במדרגת קדושה בינו לבין אשתו אך לעניין אכילה, לא?


תשובה:

א. כאשר האדם דבוק תמיד בה' ית', כלומר כשכל מגמת חייו היא ידיעת ה' לו ולעולם ותיקון השכינה, הוא עובר לקדושה.

ב. יתכנו שלבים. טוב שהקדושה תתחיל בינו לבין אשתו משום שהוא מחוייב לשמח אותה. מה שאין כן לגבי האכילה שהאגואיזם שולט שם יותר. וסימנך יצחק אבינו שתחילה נאמר בו יצחק מצחק את רבקה אשתו ורק מאוחר יותר ביקש מטעמים כאשר אהב.