התנגדות בעל הלשם לרמח"ל ולחסידות

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

מדוע בעל הלשם התנגד לרמח"ל ולחסידות?


תשובה:

לרמח"ל משום שהבין שלפיו אין מציאות אובייקטיבית לעולמות. לחסידות כי הוא היה מבית המדרש הליטאי.